matematické příklady zdarma
CZ SK PL RU EN DE IT FR ESP
Vytvoř si vlastní potisk
nebo uprav připravený

Tričko, mikina, hrneček,
vlastní potisk, a je dáreček.

Matematické oblečení
a vkusné doplňky.

Who creates this web-site?


This web-site is the free project of one man named Michal N., who lives in Nová Bystřice in the South Bohemia. This region is known as Czech Canada because it has virgin nature with many hills, forests, meadows and ponds. Michal studied at the University of West Bohemia in Pilsen, Department of Computer Science and Engineering, and graduated as Software engineer in 2011. Currently he is one of the members of this department.
The main goal of this web-site is to provide mathematical knowledges, which are the same for all kids from all over the world without restrictions. Especially goal is to educate kids from poor countries, because in these countries are knowledges often unavailable. Michal has simple motto: "Team is thus strong, as strong is its weakest member", and he believe that on the earth are not different humans, but only one race - human race. Therefore, we must help all people to be strong.

With best regards,
Michal.


Tato webová stránka je projektem jednoho muže jménem Michal N., který žije v Nové Bystřici v Jižních Čechách. Tato oblast je známa jako Česká Kanada, protože má panenskou přírodu s mnoha kopci, lesy, loukami a rybníky. Michal studoval na Západočeské univerzitě v Plzni, Katedra informatiky a výpočetní techniky, a v roce 2011 promoval z oboru Softwarové inženýrství. V současné době je jedním z členů katedry.
Hlavním cílem této stránky je poskytnou matematické znalosti, které jsou stejné pro všechny děti na světě a to bez rozdílu. Zvláště pak vzdělávat děti z chudých zemí, protože v těchto zemích jsou znalosti často nedostupné. Michal má jednoduché moto: "Tým je tak silný, jak silný je jeho nejslabší člen", a věří, že na Zemi není mnoho rozdílných lidí, ale pouze jedna rasa - lidská rasa. Proto si musíme pomáhat, aby všichni lidé byli silní.

S pozdravem,
Michal.


You can send me anything at e-mail: info@math-for-free.com